Özel Hastaneler Yönetmeliğine Göre Dijital ReklamcılıkÜlkemizde faaliyet göstermekte olan özel sağlık kuruluşları sağlık bakanlığının özel hastaneler yönetmeliğine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yönetmeliğin 60. maddesi bilgilendirme ve tanıtım kenar başlığı ile özel hastanelerin reklam faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu düzenleme aynı zamanda birçok kısıtlamayı da içeriğinde barındıran bir düzenlemedir. Sağlık bakanlığı bu yönetmelikle sağlık sektöründeki yanıltıcı mesajların önüne geçerek hem haksız rekabeti hem de tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Özel hastaneler yönetmeliğinin 60. Maddesi ile sektörde faaliyet gösteren hastanelerin talep arttırıcı reklam yapmaları tamamen yasaklanmış durumdadır. Bu durum aynı zamanda özel hastanelerin dijital mecralardaki reklam faaliyetleri ile de doğrudan ilgilidir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 60 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-28/05/2004-25475)

  • Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.
  • Özel hastaneler; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.
  • Özel hastaneler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.
  • Yukarıda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

Bu yönetmelik kapsamında çıkarılan genelgeye göre; özel sağlık kuruluşları tanıtım faaliyetlerinde; “ilk”, “tek”, “deneyimli”,“üstün teknolojik yatırım”, “farklı bir anlayışla”,“güçlü ve uzman kadro”, “sağlıkta kalite ”, “daha az komplikasyon, daha çok hasta konforu, daha erken taburcu olma imkanı”, “fark edilen güzelliğin fark yaratan adresi”, “bu hastalıkta uygulanması gereken en uygun metod”, “ herkes en az bir defa yaptırmalı”, “çok kısa sürede ağrısız acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz”, “Bembeyaz bir gülümseme için 24’e kadar açığız”,“ Bıçaksız lazer teknolojisi ile gözlerde HD kalitesi”,“….. dönemde bu tetkik yapılmazsa ….hastalık engellenemez”, “önceden tedbirinizi alın”, “bu cihazla hiç bir şey saklanmaz”,“el bileğinden kalbe giden yol Radial anjiyografi yöntemi ”,“ en son teknolojik cihaz” gibi kelimeleri reklam metinlerinde kullanamamaktadır.

İlginizi Çekebilir:  Temel Seviye Google AdWords Eğitimi-2

Özel Hastaneler yönetmeliğine göre faaliyetlerine devam etmekte olan özel hastaneler, reklam çalışmalarını yürüttükleri (dijital pazarlama uzmanı, sosyal medya uzmanı, Google adwords uzmanı vb) kişi ya da kuruluşlarında bu yönetmelik kapsamında çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir. İlgili mevzuat ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmayan bir dijital pazarlama uzmanının gerçekleştireceği yönetmelik dışı reklam görseli ile reklam metni çalıştığı kurumun oldukça ciddi cezalar almasına sebep olabilir.

Bu yüzden özel hastaneler tüm reklam faaliyetlerini özel hastaneler yönetmeliği konusunda bilgi sahibi uzman ya da danışmanlarla birlikte yürütmelidir.

Ertuğrul Müyesseroğlu

iletişime-geç

http://www.ertugrulmuyesseroglu.net/wp-content/uploads/2016/01/Özel-Hastaneler-Yönetmeliğine-Göre-Dijital-Reklamcılık.pnghttp://www.ertugrulmuyesseroglu.net/wp-content/uploads/2016/01/Özel-Hastaneler-Yönetmeliğine-Göre-Dijital-Reklamcılık-150x150.pngmuyesserogluDijital PazarlamaGoogle AdwordsSosyal Medyabilgilendirme ve tanıtım,dijital pazarlama uzmanı,ertuğrul müyesseroğlu,google adwords danışmanı,google adwords hesap yöneticisi,google adwords uzmanı,madde 60,özel hastaneler genelgesi,özel hastaneler yönetmeliği,Özel Hastaneler Yönetmeliğine Göre Dijital Reklamcılık,reklam,sağlık,sağlık bakanlığı,sosyal medya uzmanı,yasaklı kelimeler
Ülkemizde faaliyet göstermekte olan özel sağlık kuruluşları sağlık bakanlığının özel hastaneler yönetmeliğine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yönetmeliğin 60. maddesi bilgilendirme ve tanıtım kenar başlığı ile özel hastanelerin reklam faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu düzenleme aynı zamanda birçok kısıtlamayı da içeriğinde barındıran bir düzenlemedir. Sağlık bakanlığı bu yönetmelikle sağlık sektöründeki yanıltıcı mesajların...